Mác dệt poly vải 1da - Mác dệt poly cao mật độ - Mác dệt poly 2 lớp